بخش های پایگاه
غیبت امام زمان (عج)
روز شمار:225 روز 18 ساعت
سال شمار:1142 سال

سيد توفيق پناهي " دوست صميمي  شهيد "

 

" لطيف انسان خير خواهي بود "

 

دوستي ما قبل از اينكه لطيف به جبهه برود شروع شد. ما در يك روستا زندگي مي كرديم ولي لطيف بعد از ازدواج به تهران آمد. او بسيار مهربان، صبور، خوش صحبت و خوش برخورد بود حتي در سخت ترين شرايط زندگي باز هم نا اميد نمي شد و مي گفت: با توكل به خدا همه مشكلات دنيوي حل مي شوند.

 

لطيف انسان خير خواهي بود


            او بعد از اينكه به تهران آمد در ارتش مشغول به كار شد. با اينكه درآمد زيادي نداشت ولي به كساني كه مشكل مالي داشتند كمك مي كرد. زماني كه من به تهران آمدم اوكمك زيادي به من كرد تا موفق شوم در روزنامه اطلاعات مشغول به كار شوم. حتي زماني كه مي خواستم ازدواج كنم لطيف نيمي از مخارج مراسم را به من كمك كرد
.


            ما مثل برادر بوديم چون در تهران غريب بوديم و هر جايي كه مشكلي برايم پيش مي آمد از لطيف مشورت مي گرفتم او راهنماي بسيار خوبي براي من بود
.

 

از روزهايي كه شهيد رنجبري از جبهه مي آمد چنين مي گويد:


           لطيف هر وقت براي مرخصي مي آمد به  من هم سري مي زد و از اتفاقات و خاطرات جبهه برايم تعريف مي كرد
.  لطيف حدود  پنج ماه  در جبهه  غرب ( بانه ) بود  و به  روستاييان  منطقه  دارو  و غذا  مي رساند. او هميشه به من مي گفت:  همين قدر كه مي توانم دل مردم كشورم را شاد كنم برايم كفايت مي كند.او براي بخشيدن و كمك كردن آفريده شده بود، بخشش و بزرگي در ذات او بود. در نهايت هم جان خود را در همين راه از دست داد و خودش را فداي خاك و دينش كرد.

 

 

صفحه  1 2

 

 

 

نام کاربری:
رمز عبور:
  
عضویت در پایگاه  
مدت زمان فراق
روز شمار:234 روز 23 ساعت
سال شمار:33 سال
سی و چهارمین سالگرد
روز شمار:131 روز 0 ساعت