بخش های پایگاه
غیبت امام زمان (عج)
روز شمار:225 روز 18 ساعت
سال شمار:1142 سال

 

راوي خاطره : حاج مختار رنجبري " برادر شهيد " 


" خير در تشكيل و سرگيري خانواده به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي "

 

با توجه به اينكه چندان مدت زماني از خريد خانه توسط خود شهيد لطيف در تهران نمي گذشت و تشكيل خانواده داده بود لاكن همچنان مترصد بود در صورت امكان هر كمكي كه در زمينه اشتغال - سرگيري و تشكيل خانواده مي تواند افراد نيازمند دريغ ننمايد.

با عنايت به آموزه هاي ديني و اينكه شديدا خانواده را به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي از نظر دين مبين اسلام مي دانست تمام اهتمام خود را در اين خصوص بكار مي بست. لذا با عنايت خداوند و خلوص نيت ايشان در امور مذكور توفيق كمك و ياري به چندين نفر از بندگان خدا جهت اشتغال و تشكيل خانواده نصيب ايشان شد و در مواردي حتي اگر از نظر مكان نيز در تنگنا بود يكي از اتاقهاي محل خواب خود را به آنها واگذار مي كرد كه زندگي آنها شكل بگيرد. آيا در حال حاضر و جامعه امروزي كسي هست كه از اين امور و دست كارها انجام دهد‌؟

قاعدتا افرادي كه از اين قبيل كارها انجام مي دادند داراي همان روحيه ايثارگري بوده اند و شاخصه اصلي شخصيت آنها همين روحيه بوده است.

 

نام کاربری:
رمز عبور:
  
عضویت در پایگاه  
مدت زمان فراق
روز شمار:234 روز 23 ساعت
سال شمار:33 سال
سی و چهارمین سالگرد
روز شمار:131 روز 0 ساعت